Hver Fredag bliver alle glemte effekter sendt af sted fra midtVask.

Glemte effekter bliver sendt til følgende:

Aarhus Sygehus, Tage-Hansens Gade (THG) (Tidligere Aarhus Amtssygehus)
Navneskilte ligger i Kittelcentral Tlf: 7846-7819, resten til informationen på Tlf: 7846-7575

Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade (NBG)
Omstillingen Bygn. 4. Tlf: 7846-3333 Hver dag.
Persondosimeter bliver sendt til Jolanta Hansen Hospital Fysiker Med Fys. Tlf: 7846-2486
Nøgler bliver sendt til snedker Bygn. 16 Tlf: 7846-3609
Laboranter og andre nåle til Pia Shjerbeck Bygn. 5, 2 SAL Tlf: 7846-2614
Syge Hjælper og SOSO nåle til Jette Ohlsen Tlf: 7846-4343
Lægesekretær nåle Tlf: 7846-2764 Amy Krarup E-L Anæstesi
Sygeplejenåle THG.NBG. M.H. sendes til Charlotte Thaarup Bygn. 15, 2 SAL Tlf: 7846-1502

Aarhus Universitetshospital, Skejby
Informationen Tlf: 7846-5566
Jordemoder nåle, kontakt Annemarie Eriksen Tlf: 7845-3604

Samsø
Linneddepot Tlf: 6070-4556

Silkeborg
Linneddepot Tlf: 7841-5035

Randers
Linneddepot Tlf: 7842-3314

Grenå
Linneddepot Tlf: 7842-2939

Risskov
Linneddepot Tlf: 7847-2875

Horsens
Receptionen Tlf: 7927-7842

Brændstrup
Linneddepot Tlf: 7842-9702

KONTAKTINFORMATIONER

78 46 39 30
midtvask@auh.rm.dk

Nørrebrogade 44
bygning 21 stuen
8000 Aarhus C

Arbejdsmiljø Kronesmiley

ISO 14001: 2005, Miljøcertificeret
S/OHSAS 18001:2008, Arbejdsmiljøcertificeret
Norsk Veritas
Bekendtgørelse nr.1193 af 09.10.2013: Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked

VINDERE AF

Netværksprisen
Miaprisen
Årets læreplads
Årets Arbejdsplads

Share This