Den 5. April var Pernille Lundvang (vaskerichef) og Michael Maagaard (Talent Manager) fra midtVask på besøg hos UNHCR (FN’s flygtningehøjkommissariat) hovedkontor i Geneve. De var blevet inviteret af FN for at fortælle mere om deres kontinuerlige indsats med at integrere flygtninge og om deres banebrydende projekt med at faglære egne og nye flygtningemedarbejdere samtidigt. Et projekt, der er støttet af Industriens Fond og er et samarbejde mellem Systemfrugt, Grundfos, Pressalit, Kamstrup, Hospitalsenhed Midt og midtVask, der har projektledelsen. Mødet er i forlængelse af FNs Flygtningehøjkommissær for Nordeuropa, Pia Prytz Phiris besøg på midtVask i december 2016 og denne gang var det selveste Vicedirektøren for Europa, Ana Goodman og hendes team, der var interesserede at lære af midtVasks erfaringer med at udvikle og gennemføre forretningsmodeller for strategisk virksomhedsudvikling gennem faglæring af såvel eksisterende egne medarbejdere og nytilkomne flygtninge. FN ser et stort uudnyttet potentiale i at små og mellemstore virksomheder ligesom midtVask og partnervirksomhederne tager et selvstændigt ansvar for at sikre de også i fremtiden har tilgængelig, tilstrækkelig og kompetent (faglært) arbejdskraft til rådighed. Derfor finder de dette projekt så interessant og vil invitere midtVask til at tale på den årlige europæiske flygtningekonvention ligesom de vil bruge midtVask som godt eksempel i kampagner fremadrettet.

Share This